AERO SUBARU FUJI/FA-200エアロスバル

マニュアル類バージョン情報

基本飛行規程(和文)

文書名文書No.適用型式改訂番号
(JCAB承認書改訂番号)
改訂日付
(JCAB承認書改訂日付)
富士重工式FA-200-160型 飛行規程 FA200-001 FA200-160 27 (26) R2.10.20 (R2.9.30)
富士重工式FA-200-180型 飛行規程 FA200-002 FA200-180 27 (26) R2.10.20 (R2.9.30)
富士重工式FA-200-180AO型 飛行規程 FA200-003 FA200-180AO O (N) R2.10.20 (R2.9.30)

追加飛行規程(和文)

文書名文書No.適用型式改訂番号
(JCAB承認書改訂番号)
改訂日付
(JCAB承認書改訂日付)
富士重工式FA-200-160型 追加飛行規程
(Ⅰ)夜間飛行用装置 FA200-301 FA-200-160 2(2) R1.6.7 (R1.6.7)
(Ⅱ)計器飛行用装置 FA200-302 FA-200-160 3(3) R1.6.7 (R1.6.7)
(Ⅲ)計器飛行および夜間飛行用装置 FA200-303 FA-200-160 4(4) R1.6.7 (R1.6.7)
(Ⅳ)可動風防“開"による飛行 FA200-304 FA-200-160 2(2) R1.6.7 (R1.6.7)
(Ⅴ)機外用拡声装置 FA200-305 FA-200-160 1(1) R1.6.7 (R1.6.7)
(Ⅵ)計器航法による飛行 FA200-306 FA-200-160
FA-200-180
FA-200-180AO
1(1) R1.6.7 (R1.6.7)
富士重工式FA-200-180型 および 富士重工式FA-200-180AO型 追加飛行規程
(Ⅰ)夜間飛行用装置 FA200-401 FA-200-180
FA-200-180AO
3(3) R1.6.7 (R1.6.7)
(Ⅱ)計器飛行用装置 FA200-402 FA-200-180
FA-200-180AO
4(4) R1.6.7 (R1.6.7)
(Ⅲ)計器飛行および夜間飛行用装置 FA200-403 FA-200-180
FA-200-180AO
5(5) R1.6.7 (R1.6.7)
(Ⅳ)機外用拡声装置 FA200-404 FA-200-180
FA-200-180AO
2(2) R1.6.7 (R1.6.7)
(Ⅴ)可動風防“開"による飛行 FA200-405 FA-200-180
FA-200-180AO
2(2) R1.6.7 (R1.6.7)
(Ⅵ)計器航法による飛行 FA200-306 FA-200-160
FA-200-180
FA-200-180AO
1(1) R1.6.7 (R1.6.7)
(Ⅵ)ウインタリゼイション・キット FA200-407 FA-200-180 1(1) R1.6.7 (R1.6.7)

サービス・マニュアル(和文)

文書名文書No.適用型式 および 適用号機改訂番号改訂日付
AIRPLANE SERVICE MANUAL FA200-101 FA-200-160(S/N12~243)
FA-200-180(S/N12~243)
1 2022.3.2
AIRPLANE SERVICE MANUAL FA200-102 FA-200-160(S/N244~300)
FA-200-180AO(S/N244~300)
1 2022.3.2
AIRPLANE SERVICE MANUAL FA200-103 FA-200-180(S/N244~300) 1 2022.3.2

パーツ・カタログ(和文)

文書名文書No.適用型式 および 適用号機改訂番号改訂日付
AIRPLANE PARTS CATALOGUE FA200-201 FA-200-160(S/N12~243)
FA-200-180(S/N12~243)
1 2022.3.2
AIRPLANE PARTS CATALOGUE FA200-202 FA-200-160(S/N244~300)
FA-200-180(S/N244~300)
FA-200-180AO(S/N244~300)
1 2022.3.2